ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง 🚍🚚

          แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ยังคงดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบการภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับ กฟผ.แม่เมาะ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ ผ่านมา นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ออกประกาศฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณพื้นที่ลานจอดรถบรรทุกวัตถุพลอยได้บ้านหางฮุง เพื่อลดความกังวลของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ลานจอด โดยขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกที่เข้ารับวัตถุพลอยได้จาก กฟผ.แม่เมาะ ให้ปฏิบัติตนดังนี้

🔸ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ที่ 7/2563 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) เพื่อยกระดับการป้องกันการระบาดของโควิด 19 โดยเคร่งครัด
🔹เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ได้แก่ อาคารลงทะเบียนวัตถุพลอยได้ โรงอาหาร และอาคารห้องเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก โดยการกั้นพื้นที่จุดลงทะเบียน ตลอดจนใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย
🔸พนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ต้องรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล โดยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่ ให้สะอาด หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนยื่นบัตรลงทะเบียนเสมอ
🔹บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับแผนกวัตถุพลอยได้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่องาน หากไม่ปฏิบัติ ขอให้งดเข้าติดต่อในพื้นที่
🔸ขอความร่วมมือพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ห้ามจอดรถตลอดเส้นทางผาลาดจนถึงลานจอดรถบรรทุกบ้านหางฮุง
🔹ขอความร่วมมือพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ให้นำรถออกจากพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ทันที ที่ได้รับวัตถุพลอยได้แล้ว โดยห้ามจอดพักรอที่บริเวณลานจอดรถบรรทุกบ้านหางฮุง ยกเว้นติดช่วงเวลา 22.00 น.- 04.00 น.
🔸พนักงานขับรถวัตถุพลอยได้ ผู้ติดตาม และลูกจ้างทุกคน ต้องได้รับการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง ก่อนลงทะเบียนเข้ารับวัตถุพลอยได้ หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามลงทะเบียนเข้ารับวัตถุพลอยได้โดยเด็ดขาด และจะแจ้งให้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ยืนยันการตรวจ
🔹ขอความร่วมมือให้ลูกค้าและผู้ประกอบการขนส่ง ตรวจวัดไข้ให้กับพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ตั้งแต่บริษัทต้นทาง หากพบว่ามีไข้หรือมีอาการผิดปกติ ต้องแจ้งให้พนักงานขับรถคนดังกล่าว งดเข้ามารับวัตถุพลอยได้ใน กฟผ.แม่เมาะ โดยเด็ดขาด
🔸ห้ามรถขายของเร่ นำสินค้าทุกชนิดเข้ามาขายในบริเวณลานจอดรถหางฮุงเด็ดขาด
🔹ขอความร่วมมือพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกรถเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยได้ติดป้ายรณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ทั้งอาคารลงทะเบียน และทางเข้าตลาดบ้านหางฮุง

🚫🚫หากพบว่า พนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะห้ามไม่ให้เข้ารับวัตถุพลอยได้ใน กฟผ.แม่เมาะ เป็นเวลา 3 เดือน🚫🚫

1

2

3

4

5

6

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย