ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลใน อ.แม่ทะ อ.งาว และ อ.เมืองปาน 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️

          วันนี้ (28 เมษายน 2563) นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 นางสาวผกาย จุนทะเกาศลย์ วิทยากรระดับ 9 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 39 แพ็ค หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) 300 ชิ้น เจลอนามัย 6 ขวด และแท่นกดเจล Engy แบบเหยียบ 6 แท่น ซึ่ง ทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้สำรวจกับทางโรงพยาบาลแล้วว่ามีความจำเป็นต้องใช้งาน โดยมอบให้แก่ 3 โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ทะ อ.แม่ทะ มีนายแพทย์นวรัตน์ วนาพันธพรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทะ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลงาว อ.งาว มีนายแพทย์กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลเมืองปาน อ.เมืองปาน มีพันโทนายแพทย์ ศุภชัย คูสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน เป็นผู้รับมอบ

          ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตลอดจนอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับโควิด 19 นอกจากนั้นยังส่งต่อความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองใน อ.แม่เมาะ สนับสนุนเจลอนามัย Face Shield และน้ำดื่มสะอาด ตลอดจนดูแลชุมชน อ.แม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด อีกด้วย

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛

1

2

3

4

5

6

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย