Print

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชุมชน อ.แม่เมาะ 🥬👨🏽‍🌾🧑🏼‍🌾

          วันนี้ (30 เมษายน 2563) นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยนายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 1,000 ชุด ภายในชุดประกอบด้วย เมล็ดถั่วฝักยาว เมล็ดผักกาด เมล็ดผักชี และเมล็ดผักบุ้ง โดยมีนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยทางเทศบาลตำบลแม่เมาะจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนตามแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนสามารถปลูกผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือนรองรับความเสี่ยงในภาวะที่อาหารแพง และขาดแคลน

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต💛

1

2

3