Print

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

          วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ “โรงครัว” เทศบาลนครลำปาง ซึ่งคณะกรรมการสตรีชุมชนบ้านดงไชย(ชุดที่ 1) ประกอบอาหารกลางวันเมนู "ข้าวแกงเทโพ" และ “ข้าวผัดผักกาดดอง” พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชนภายใต้ โครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

          โดยมี นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับประชาชนที่มารอรับ นอกจากนี้ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดส่งสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) มาอำนวยความสะดวกจำนวน 6 นาย เป็นประจำทุกวัน

          เริ่มประกอบอาหารเวลา 07.00 น. บรรจุอาหารเวลา 10.30 น. จัดส่งอาหารโดยทีมงานฟู้ดแพนด้าลำปาง ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และแจกจ่ายอาหารสำหรับบุคคลทั่วไปที่เดือดร้อน ณ เทศบาลนครลำปาง ได้แก่ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ และการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง จำนวน 300 ชุด เทศบาลนครลำปางประกอบอาหารเพิ่มเติมจากวัตถุดิบที่ได้รับการบริจาคจำนวน 180 ชุด และนางจันทร์สม เสียงดี ร่วมบริจาคขนมจีนน้ำเงี้ยวและข้าวเงี้ยว (ข้าวกั๊นจิ๊น) จำนวน 30 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 510 ชุด เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กำชับให้เข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันให้ดีที่สุด ในการนี้ได้จัดเตรียมสถานที่ จุดคัดกรอง และทีมงานที่เกี่ยวข้อง

          สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้โปรดแจ้งมายังเทศบาลนครลำปางก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายสิ่งของ โดยจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม คัดกรองกลุ่มเสียง เพี่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และขอความร่วมมืองดใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร ติดต่อสอบถาม แจ้งความประสงค์ได้ที่ 0 5423 7237 ต่อ 5203, 5204 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

#ขอบคุณข้อมูลและภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1