Print

          กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้อะคริลิกป้องกันสารคัดหลั่งแบบตั้งโต๊ะ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอแม่เมาะ 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️💛

          วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้อะคริลิกป้องกันสารคัดหลั่งแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 11 ตู้ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอแม่เมาะ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ต.สบป้าด จำนวน 2 ตู้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก จำนวน 3 ตู้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก ต.จางเหนือ จำนวน 2 ตู้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน ต.จางเหนือ จำนวน 2 ตู้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ต.บ้านดง จำนวน 2 ตู้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สามารถใช้ป้องกันตนเองในการคัดกรองผู้ป่วย ตลอดจนลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง โดยมีนายสุรพล ปุกฆะ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายเสกสรรค์ โลหะกิจ ปลัดอำเภองานปกครอง อำเภอแม่เมาะ และนายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛

1

2

3

4

5

6

7

8