ติดตามผลงานวิจัยและพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะกันได้เลยค่ะ
📣📣 EGAT Think : ระบบตรวจสอบ Bearing 📣📣

          Bearing เป็นอุปกรณ์สำคัญของเครื่องจักในโรงไฟฟ้า เพราะเป็นตัวช่วยลดแรงเสียดทานหรือลดความฝืด ระหว่างการหมุนหรือการเลื่อน แต่ที่ผ่านมา วิศวกรที่เหมืองแม่เมาะมักจะพบว่า Bearing มักเกิดความเสียหายโดยที่ไม่รู้ล่วงหน้า จึงผุดไอเดียในการตรวจสอบ Bearing ที่มีความเสียหายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทำให้สามารถเตรียมการเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้ล่วงหน้า ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

          "การทำวิจัยและพัฒนางาน ส่วนสำคัญคือการหาความร่วมมือ หา Partner รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ช่วยกันต่อยอดจากความรู้ของทุกคน จะช่วยให้งานไปได้ไกลมาก และถ้างาน R&D ของคุณกำลังล้มเหลวอยู่ ให้รู้นะครับว่า นั่นคือ กระบวนการของความสำเร็จที่ใกล้จะถึงฝั่งแล้ว" วรเทพ กู่สมานเกียรติ วิศวกรระดับ 7 ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย