ช่องค้นหา

          📣📣ประกาศ📣📣 กฟผ.แม่เมาะ จะปิดถนนบริเวณหน้าบ้านรับรอง และจะเปิดเส้นทางสัญจรใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังนี้

📍 ประตูด่านป้อม 500 เปิดใช้เส้นทางสำหรับผู้ที่สัญจรจากอำเภอแม่เมาะไปยังตำบลบ้านดง

📍 ประตูด่านสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เปิดใช้เส้นทางสำหรับผู้ที่สัญจรจากตำบลบ้านดงไปยังอำเภอแม่เมาะ

#ขออภัยในความไม่สะดวก

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย