ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง มอบเครื่องบริโภคแก่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ใน จ.ลำปาง 👨‍✈️🧑‍✈️

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 5,000 บาท แก่สมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง เพื่อสมทบทุนโครงการ “คนลำปาง รวมน้ำใจ สู้ภัยสถานการณ์ COVID-19” สำหรับจัดซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง อาหาร และสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในด่านคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำปาง จำนวน 4 ด่านที่เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยด่านตรวจและคัดกรองโควิด-19 อ.ห้างฉัตร ด่านตรวจและคัดกรองโควิด-19 อ.แม่ทะ ด่านตรวจและคัดกรองโควิด-19 อ.งาว และด่านตรวจและคัดกรองโควิด-19 อ.แม่พริก โดยวันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) นายก่อเกื้อ พรหมกสิกร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับพันโทชูเกียรติ มีโฉม นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง และสมาชิกในสมาคมฯ เดินสายมอบของแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ด่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 จังหวัดลำปาง

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย