Print

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” ช่วยเหลือชุมชนบ้านหาดปู่ด้าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

          วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) ณ โรงเรียนบ้านหาดปู่ด้าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง นางสาวผกาย จุนทะเกาศลย์ วิทยากรระดับ 9 กองบริการกลาง สังกัดฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." จำนวน 20 แพ็ค ให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 โดยมีพลตรีจิราวัฒน์ จุฬากุล
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปสมทบกับอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ แจกจ่ายให้กับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีให้บริการทางการแพทย์ และ MC32 Army barber บริการตัดผมให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1

2

3

4

5

6

7

8