ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มมาตรการคัดกรองการเข้าใช้โรงอาหาร และกรีนมาร์เกต ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 จากรัฐบาล 🏠

          โรงอาหารศูนย์บริการกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และสหกรณ์ กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีทั้งผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนจะมีการจัดกรีนมาร์เกต หรือตลาดนัดสินค้าชุมชน ที่จะมีการนำสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคเข้ามาจำหน่าย ทำให้มีจำนวนคนหนาแน่นกว่าปกติ ซึ่งปัจจุบันแม้รัฐบาลจะมีการผ่อนปรนมาตรการสำหรับการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ กฟผ.แม่เมาะ ยังคุมเข้มมาตรการการเข้าออกภายในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงอาหารกลาง สหกรณ์ กฟผ.แม่เมาะ และกรีนมาร์เกต โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ และนำแอพพลิเคชั่นไทยชนะ มาปรับใช้เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
🏠 มาตรการการคัดกรองสำหรับโรงอาหารศูนย์บริการกลาง
🔹มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ประกอบการร้านอาหา รก่อนเข้าทำงานทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะขอให้งดเข้าทำงาน และแนะนำให้ไปพบแพทย์
🔸กำหนดทางเข้าออกให้เหลือ 2 ทาง มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ และติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะขอให้งดเข้าใช้บริการ และแนะนำให้ไปพบแพทย์
🔹ให้ผู้ใช้บริการทุกคนสแกน QR Code แพลตฟอร์ม ไทยชนะ สำหรับเข้า – ออก เพื่อจำกัดปริมาณผู้ใช้บริการ
🔸มีการจัดจุดบริการเจลอนามัย ที่ทางเข้าโรงอาหาร
🔹ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้เข้าใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
🔸จัดโต๊ะนั่งอาหารแบบเว้นระยะห่าง
🔹มีการทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณโรงอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
🏠 มาตรการการคัดกรองสำหรับสหกรณ์ กฟผ.แม่เมาะ
🔹ให้ผู้ใช้บริการทุกคนสแกน QR Code แพลตฟอร์ม ไทยชนะ สำหรับเข้า – ออก เพื่อจำกัดปริมาณผู้ใช้บริการ
🔸ตั้งจุดคัดกรองที่ทางเข้า มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ประกอบการและผู้เข้าใช้บริการก่อนเข้าพื้นที่ หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะขอให้งดเข้าพื้นที่ และแนะนำให้ไป พบแพทย์
🔹มีการจัดจุดบริการเจลอนามัย ที่ทางเข้า
🏠 มาตรการสำหรับกรีนมาร์เกต (ตลาดนัดสิ้นเดือน)
🔸กั้นพื้นที่โดยรอบ กำหนดให้มีทางเข้าออก 2 ทาง และตั้งจุดคัดกรองที่ทางเข้าทั้ง 2 ทาง
🔹มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ประกอบการและผู้เข้าใช้บริการก่อนเข้าพื้นที่ และติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะขอให้งดเข้าพื้นที่ และแนะนำให้ไปพบแพทย์
🔸มีการจัดจุดบริการเจลอนามัย ที่ทางเข้า
🔹กำหนดให้ผู้ประกอบการเว้นระยะห่างตำแหน่งการตั้งร้าน
🔸ให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่าง

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย