ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมรถม้าลำปาง เพื่อจัดซื้ออาหารม้าบรรเทาความเดือดร้อน COVID-19

          วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) ณ สำนักงานใหญ่สมาคมรถม้าลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายภาวิช ภู่ศิริ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณจำนวนเงิน 20,000 บาท ให้แก่สมาคมรถม้าลำปาง เพื่อจัดซื้ออาหารม้าบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถม้า ซึ่งได้รับผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายอัครินทร์ พิชญกุล นายกสมาคมรถม้าลำปาง เป็นผู้รับมอบ

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย