ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่เมาะ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เพื่อชี้แจงการส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 21 แห่ง อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วย เสากดเจล 81 ชิ้น, เจลอนามัย “น้ำใจ กฟผ.” ชนิดขวด และแกลลอน 162 ขวด, หน้ากากอนามัยชนิดผ้านาโน 5,038 ชิ้น หน้ากากป้องกันฝอยละออง (Face Shield) 416 ชิ้น และกระเป๋ายาพร้อมชุดกล่องปฐมพยาบาล 21 ชุด นอกจากนี้ยังมีสบู่เหลวสำหรับล้างมืออีกจำนวน 405 ขวด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ กฟผ.แม่เมาะ ให้การสนับสนุน

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการ EGAT CARE - Back to school ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานฟื้นฟูสังคมและชุมชนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย กฟผ. จะส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่สถานศึกษากว่า 600 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

#StopFastRestartFaster

#EgatCareBacktoSchool

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย