ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พัฒนาหุ่นยนต์ฉีดน้ำแรงดันสูง เพิ่มประสิทธิภาพกำจัดตะกรันในราคาแค่ครึ่งเดียว ⚡️⚡️

          โครงการการพัฒนาระบบทำความสะอาดผนังหม้อน้ำ ด้วยอุปกรณ์ฉีดแรงดันสูงแบบอัตโนมัติ เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ฉีดน้ำแรงดันสูงที่ราคาถูกกว่าสั่งจากต่างประเทศตัวละ 500,000 บาท ลดต้นทุนได้ถึง 50% เหลือเพียงตัวละ 250,000 บาท ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีระบบกำจัดตะกรันที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Slag ชื่อ Water Cannon เป็นการทำความสะอาดตะกรันในพื้นที่กว้างและมีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวกลับทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากระบบตรวจจับ (Sensor) ปริมาณตะกรันไม่เสถียร อีกทั้งมีจุดที่ใช้การไม่ได้อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องสั่งซื้อเครื่องใหม่จากต่างประเทศในราคาสูงถึง 500,000 บาทต่อตัว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหุ่นยนต์ฉีดน้ำแรงดันสูง ออกแบบและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม เพื่อจำลองการทำงานของระบบตรวจจับ (Sensor) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทนความร้อน และมีความละเอียดสูง มีการเคลื่อนไหวที่แม่นยำมากกว่า หลังทดลองติดตั้งในโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 พบว่าการทำงานของอุปกรณ์ใหม่นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีราคาที่ถูกกว่าครึ่ง ทั้งยังสามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศอีกด้วย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งและขยายผลนำไปใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          ทั้งนี้ในปี 2562 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไปแล้ว 5 โครงการ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในระบบการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้กว่า 50 ล้านบาทเลยทีเดียว

1

3

2

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย