เมื่อ The Blocks อาคารบล็อกประสาน ที่ กฟผ.แม่เมาะ เป็นคำศัพท์ในรายการ Adam’s story

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย