Print

          กฟผ.แม่เมาะ พร้อมรับโรงเรียนเปิดเทอม เดินหน้าฟื้นฟูชุมชน ผลิตอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫👨🏻‍🏫 ดีเดย์พร้อมกัน 1 กรกฎาคมนี้

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
#StopFastRestartFaster
#EgatCareBacktoSchool