ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุน 4 โรงพยาบาล ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำปาง จำนวน 450,000 บาท แก่โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลมะเร็ง และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง เพื่อเป็นงบสำหรับนำไปใช้บริหารจัดการภายในโรงพยาบาล อาทิ การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย