ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ไฟฟ้าไม่มีขา กับเส้นทางพลังงานแห่งโอกาสและความสุข ⚡️ 

          ⚡️ สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกที่มนุษย์ค้นพบและรู้จักครั้งแรกตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ นั่นคือ “ไฟฟ้า” พบข้อความที่ถูกจารึกไว้ในช่วงประมาณ 2750 ปีก่อนคริสต์ศักราช มนุษย์ได้พูดถึงปลาไฟฟ้าและตั้งฉายาว่า "สายฟ้าแห่งแม่น้ำไนล์" จากนั้นอีกหลายพันปีต่อมา มนุษย์ได้เรียนรู้และทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าเรื่อยมา จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ไฟฟ้าเปลี่ยนจากสิ่งที่น่าพิศวงกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

          👉 แต่สิ่งที่ยังคงเดิมและไม่เปลี่ยนแปลง คือ ธรรมชาติของไฟฟ้าที่ต้องอาศัยการเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้า หรือพูดง่าย ๆ ว่า ไฟฟ้าไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนเองได้ หรือว่า ไฟฟ้าจะไม่มีขา ?

          ✨ กว่าที่ไฟฟ้าจะเดินทางไปยังบ้านแต่ละหลังได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเราจะต้องสร้างเส้นทางการเดินทางให้กับไฟฟ้า เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าสามารถเดินทางไปยังทุกครัวเรือน ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศได้ หรือที่เราเรียกกันว่า ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) นั่นเอง หากเปรียบเทียบกับร่างกายของมนุษย์ ระบบส่งไฟฟ้าก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ทำหน้าที่ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังบ้านแต่ละหลังทั่วไทย

          😊 ทุกวันนี้ ไฟฟ้าเดินทางไปได้เกือบทุกที่แล้ว ไม่ว่าจะบนดอยสูง เกาะในทะเล หรือหมู่บ้านกลางป่าเขาลำเนาไพร ไฟฟ้าไปถึงพร้อมกับความเจริญและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้างก็พูดกันว่า นอกจากแสงสว่างแล้ว ไฟฟ้ายังพาเพื่อนที่ชื่อว่า "โอกาสและความสุข" มาด้วย

          📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม "ไฟฟ้าไม่มีขา กับเส้นทางพลังงานแห่งโอกาสและความสุข" : https://bit.ly/Power-Everywhere

#EGAT #ไฟฟ้าไม่มีขา

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย