ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.เหมืองแม่เมาะ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ให้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สำหรับใช้ปฏิบัติงาน 

          วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) ที่ อาคารกองโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) เป็นผู้แทน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานแล้วแต่อยู่ในสภาพดี จำนวน 10 เครื่อง ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง โดยมี พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม รองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

          ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในงานภายในแผนกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอ และมีสภาพเก่า ซึ่งในบางแผนกมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย