ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านพลังงานภาคเหนือ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน จ.ลำปาง 🎋🌾 

          วันนี้ (4 กรกฎาคม 2563) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านพลังงานภาคเหนือ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และผู้บริหาร กฟผ. พร้อมด้วยนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและรายงานการบริหารจัดการไฟฟ้าในภาคเหนือช่วงสถานการณ์โควิด -19 การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

          ในโอกาสนี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์ต้านโควิด-19 ในโครงการ EGAT Care Back To School ได้แก่ แท่นกดเจลอนามัย หน้ากากป้องกันฝอยละออง (Face Shield) หน้ากากอนามัยผ้านาโน เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. และสบู่ล้างมือ แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1 จากนั้นคณะฯ เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการปลูกและแปรรูปไผ่เป็นชีวมวล ตลอดจนการแปรรูปสร้างเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ

          นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ในภาวะที่ประชาชนทั้งประเทศกำลังลำบาก จากพิษเศรษฐกิจช่วงการระบาดของโควิด-19 กระทรวงพลังงานจำเป็นต้องเร่งรัดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน จึงได้ขับเคลื่อนนโยบาย “พลังงานสร้างชาติ” ด้วยงบการลงทุนประมาณ 250,000 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมอบหมายให้ กฟผ. และ บมจ.ปตท. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน เร่งรัดการลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ในปีนี้ อีกทั้งมอบหมายให้ทั้ง 2 หน่วยงาน หารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ถึงความเป็นไปได้ที่จะลดราคาพลังงานลงมาเพื่อลดภาระประชาชน ตลอดจนดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน ผ่านโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ที่ปัจจุบัน กฟผ.กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าชุมชนที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งในอนาคตที่นี่จะสามารถเป็นโมเดลหลักและขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศได้

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย