ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          สถานการณ์น้ำในอ่างแม่ขาม-แม่จาง กฟผ.แม่เมาะ ยังทรงตัว คาดมีน้ำเพียงพอต่อชุมชนโดยรอบ

          คณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยนายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ - 1 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จัดประชุมติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำแม่ขามอย่างใกล้ชิด ครั้งที่ 3/2563 หลังประกาศระดับความรุนแรงของสาธารณภัย ระดับ 2 ขณะนี้ (ข้อมูลวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ปริมาณน้ำในอ่างแม่จางใช้ได้อยู่ประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21.87% ของอ่าง ปริมาณน้ำในอ่างแม่ขามใช้ได้อยู่ประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 16.47% ของอ่าง ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วง

          อย่างไรก็ตาม กฟผ.แม่เมาะ ขอให้ชุมชนผู้ใช้น้ำโดยรอบอ่างฯ ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และกระบวนการผลิตไฟฟ้า ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย