🌤 อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบิน 🐥 น้องๆยินดีร่าเริงแจ่มใส โรงเรียนเปิดรีบมาเร็วไว ยิ้มรับวันใหม่ ใส่หน้ากากอนามัย ยิ้มให้แก่กัน! กฟผ.แม่เมาะ รับน้องๆชาวแม่เมาะ Back to school เปิดเทอมวันแรก ไปดูบรรยากาศสดๆกันเลย!!! 👩🏻‍🏫👉🏻

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย