EGAT Care Back to School 🎓👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫 บรรยากาศรับเปิดเทอมวันแรก (1 ก.ค. 63) คึกคัก นักเรียนพร้อม คุณครูพร้อม กฟผ.แม่เมาะ ก็พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต ไปดูบรรยากาศการส่งมอบอุปกรณ์ต้านโควิด-19 ให้สถานศึกษาทั่วอำเภอแม่เมาะกันเลย

#EGAT #EGATCareBackToSchool #StopCOVIDFastRestartFaster
#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย