ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อกักเก็บเถ้าถ่านหินและยิปซัม

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ บ่อกักเก็บเถ้าถ่านหินและยิปซัมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้า แม่เมาะ 1, นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2 , นายอนุสรณ์สุขศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม, กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4, กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, กองฟื้นฟูสภาพเหมืองและบริษัทผู้รับจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่คืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณแนวสายพาน Line 1 บ่อกักเก็บเถ้าถ่านหินและยิปซัมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยปลูกต้นสนประติพัทธ์ จำนวน 1,400 ต้น เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายจากกิจกรรมการทำเหมืองและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะอีกด้วย
ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้บริหารจัดการพื้นที่กักเก็บเถ้าถ่านหินฯ จนมีระดับความสูง 450 ม.รทก. โดยนำหน้าดิน (Top soil) จากการทำเหมืองแม่เมาะมาปิดทับหน้าดินที่ความหนา 30 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชคลุมดิน ควบคู่กับการปลูกไม้ยืนต้น โดยบ่อกักเก็บฯ ดังกล่าวจะดำเนินการไปจนถึงที่ความสูง 500 ม.รทก.

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย