Print

          นวดตอกเส้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างเครือข่ายจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อบริการชุมชน

          เสียงกระทบลิ่มไม้อันเป็นเอกลักษณ์ ที่หมอนวดตอกเส้นบรรจงตอกลงบนร่างกายผู้เข้ารับบริการ บ่งบอกถึงความสบายในขณะกำลังคลายเส้น ภายใต้การเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ของจิตอาสานวดตอกเส้น กฟผ.แม่เมาะ ที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเข้าเรียนรู้เพิ่มเติมจากสำนักตอกเส้นบ้านพ่อครูดาว ต้นตำรับการนวดตอกเส้น และศึกษาเพิ่มเติมด้านกายวิภาคจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนมีทั้งความรู้ความชำนาญในการนวดตอกเส้น

          ​เป็นเวลานานกว่า 10 ปี ที่จิตอาสานวดตอกเส้น กฟผ.แม่เมาะ โดยแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้มีการถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญานวดตอกเส้น จนมีสมาชิกในชุมชนที่สนใจในศาสตร์ของการนวดตอกเส้นในปัจจุบันกว่า 40 ชีวิต ลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้บริการแก่ชุมชนที่มีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ส่วนใหญ่เกิดจากการทำเกษตรกรรม และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชุมชนอย่างเสมอมา

          ​คุณประสงค์ สายต่างใจ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าทีมนวดตอกเส้น ได้กล่าวว่า “อยากให้ภูมิปัญญานวดตอนเส้น ได้รับการสืบทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อๆกันไป โดยในตอนนี้มีจิตอาสานวดตอกเส้นอายุตั้งแต่ 12 - 65 ปี ซึ่งเราได้ถ่ายทอดศาสตร์วิชานี้ด้วยความตั้งใจ อยากให้สมาชิกในชุมชนที่มีปัญหาการเจ็บปวดเนื่องจากการทำงาน หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียง ได้มีอาการทุเลาลง มีอาการปวดเมื่อยน้อยลง และยังสามารถทำให้เหล่าจิตอาสานวดตอกเส้นได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้คืนสู่ชุมชนอีกด้วย”

          ​ปัจจุบันเครือข่ายนวดตอกเส้น กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน มีสมาชิกอยู่ในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ จากการสร้างเครือข่ายจากรุ่นสู่รุ่น มีการเสริมความรู้และพัฒนาการองค์ความรู้กันอยู่เสมอในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่เว้นว่างจากการทำงานประจำ โดยเสริมการเล่นดนตรีไทยบำบัดขับกล่อมเพื่อผ่อนคลายจิตใจขณะนวดตอกเส้น โดยหลังจากการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เครือข่ายนวดตอกเส้น พร้อมลงพื้นที่ให้บริการประชาชนเหมือนเดิมแน่นอน

          **หากท่านได้สนใจเข้ารับบริการนวดตอกเส้น อย่าลืมไปเจอกันได้ที่งาน “ข่วงพญา ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นบ้าน” ณ ถนนสายวัฒนธรรม(ศาลหลักเมืองแม่เมาะ) บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ นะเจ้า

1

2

3

4

5