Print

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะปลูกต้นไม้กว่า 800 ต้น เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 🌳🌳🌳

          วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นำโดย นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 800 ต้น ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 200 ต้น, ต้นเหลืองปรีดียาธร 200 ต้น, ต้นสุพรรณิการ์ 200 ต้น, ต้นเหลืองอินเดีย 100 ต้น และต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 100 ต้น ณ บริเวณด้านหลังป้อมรักษาการณ์ประตู 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการฯ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สู่ 100 ล้านต้น ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกำหนดดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2565 ตลอดจนเสริมทัศนียภาพพื้นที่สีเขียวภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3