Print

          🙏🙏🙏 ชาวเหมืองแม่เมาะ พร้อมใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 🙏🙏🙏

          📍เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ อาคารส่วนต่อเติมที่ทำการเหมืองแม่เมาะ (ด้านหลังตึกขาว) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ- 2 (ช.อบม-2.) เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยนำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

          📍ทั้งนี้ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้จัดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่องาน ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ด้วยการประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ นอกจากนี้ ยังมีการประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3