ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          🌳🌳🌳เหมืองแม่เมาะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บนพื้นที่ 9 ไร่ จำนวนกว่า 350 ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เหมืองแม่เมาะ พร้อมใจร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เดินหน้าปลูกต้นไม้ต่อเนื่อง ปัจจุบันปลูกไปแล้วกว่า 1.9 ล้านต้น บนพื้นที่กว่า 11,836 ไร่ ควบคู่กับภารกิจหลักในการผลิตถ่านหินลิกไนต์ส่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ บริเวณพื้นที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE.DUMP)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-2 (ช.อผม-2.) เป็นประธานโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นายธานี เปิดเผยว่า เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

          ทั้งนี้ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมืองเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ สภาพเดิมก่อนการทำเหมืองหรือดีกว่าเดิม โดยการปลูกป่าทดแทน ถือเป็นหนึ่งในแผนการฟื้นฟูสภาพเหมืองที่ได้ดำเนินการมากว่า 30 ปี โดยทำควบคู่กับภารกิจหลักในการผลิตถ่านหินลิกไนต์ ส่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

          ด้าน นายฉลอง สนนิ่ม หัวหน้ากองฟื้นฟูสภาพเหมือง (กฟม-ช.) กล่าวว่า เหมืองแม่เมาะ ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ ตั้งแต่ปี 2562 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านต้น สำหรับปี 2563 ได้เพิ่มเป้าหมายการปลูกต้นไม้ เป็น 100 ล้านต้น และกำหนดให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2565

          โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินการบนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ จำนวนต้นไม้ 350 ต้น ประกอบด้วย ต้นเสี้ยวดอกขาว และต้นเหลืองอินเดีย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไม้ดอกสวยงาม

          นายฉลอง กล่าวเพิ่มเติมด้วยกว่า เหมืองแม่เมาะ ได้จัดทำแผนการปลูกป่าทดแทนเพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ไปแล้วกว่า 11,836 ไร่ หรือคิดเป็นจำนวนต้นไม้ประมาณ 1,980,000 ต้น

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย