ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งเยาวชนในพื้นที่ รับทุนเรียนด้านวิศวกรรมฯ ประเทศจีน ปีที่ 3

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน จัดประชุมชี้แจงนักเรียนที่ผ่านการรับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหลักสูตร Electric Engineering and Automation ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนของบริษัท China Southern Power Grid (CSG) ที่มอบให้แก่นักเรียนไทยที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รอบ กฟผ. เป็นปีที่ 3 สำหรับปีนี้มีนักเรียนในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 4 คน ได้แก่ นายสุวิชชา ชัยคำแหง นายอิศม์เดช หลีแก้วสาย น.ส.สร้อยสวรรค์ สุวรรณเมือง และ น.ส.ศรัณยา คีรีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทฯ เรื่องเอกสาร และการเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อทั้งหมด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการเดินทางไปศึกษาต่อ

          ทุนการศึกษา CSG ได้มอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 10 ทุน ในโอกาสนี้นักเรียนที่ได้รับในปี 2561 และ 2562 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในต่างแดนให้กับน้องๆ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย