กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้ากองทุนเถ้าลอย สนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิรักษ์แม่เมาะ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมชุมชน พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเส้นทางขนส่งวัตถุพลอยได้ พื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมอบเงินตั้งต้นไว้ที่ 2 ล้านบาท เป็นทุนประเดิม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย