“ปทุมมา” เบ่งบานสะพรั่งกว่า 3 พันต้น เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสความงาม ที่ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ราชินีแห่งป่าฝน "ดอกปทุมมา" ที่ทดลองปลูกกว่า 3 พันหัว เริ่มผลิดอกเบ่งบานสะพรั่งท้าสายฝนภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ พันธุ์ที่นำมาปลูก เป็นหัวพันธุ์ที่ได้มาจากอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรียกว่า "พันธุ์เชียงใหม่พิงค์" มีความสวยงามด้วยลักษณะพิเศษ ที่มีใบประดับเป็นสีชมพูลักษณะคล้ายดอกทิวลิป ซึ่งการปลูกดอกปทุมมา กฟผ เหมืองแม่เมาะ ได้ทำการปลูกโดยเลียนแบบพื้นที่ป่าอยู่อาศัยของ "ดอกปทุมมา" เป็นแนวคิดที่ได้ดำเนินการเพื่อจะรักษาพื้นที่ป่าพันธุกรรม ดูแลสภาพแวดล้อมให้พืชที่ปลูกไว้สามารถอยู่ร่วมกันได้

          อย่างไรก็ตาม บริเวณพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทาง (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ได้มีการปลูกไม้ดอกไว้หลากหลายชนิด ให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกดอกไปจนถึงช่วงฤดูหนาว ซึ่งเมื่อดอกปทุมมาหมดฤดูกาล ดอกคัตเตอร์และดอกดาวกระจาย ก็จะออกดอกบานสะพรั่งต่อในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และดอกปอเทือง ก็ออกดอกบานสะพรั่งตามมาติดๆ ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ในขณะที่สุดของไฮไลท์สำคัญ คือ ดอกบัวตอง จะเบ่งบานสะพรั่งเต็มทั่วท้องทุ่งเนินเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือ ช่วงงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะนั่นเอง

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย