ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ยิปซัม สุดยอดวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้า สู่วัตถุบำรุงดินทางการเกษตร 🌳🏭

          “ยิปซัม” เป็นวัตถุพลอยได้จากการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งยิปซัมทั่วไปมีอยู่ 2 ชนิด คือยิปซัมธรรมชาติและยิปซัมสังเคราะห์ ในส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นยิปซัมสังเคราะห์ ที่เกิดจากการทำปฏิกริยาเคมีระหว่างหินปูน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อากาศ และน้ำ ในเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเอง หลายคนรู้ว่าประโยชน์ของยิปซัมนั้นมีมากมายสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบผลิตฉนวนกันความร้อนยิปซัมบอร์ด เป็นส่วนผสมปูนซีเมนต์ ทำแบบพิมพ์ในงานเซรามิก แม้แต่ใช้ถมที่ เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่ายิปซัมยังมาสารถนำไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อีกด้วย

          “การวิจัยการใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร” เป็นผลงานวิจัยที่ กฟผ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการศึกษาวิจัยต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ด้วยการนำยิปซัมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไปทดลองในการเพาะปลูก ข้าวโพด อ้อย และถั่วลิสง ในพื้นที่ จ.ลำปาง เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งผลสรุปของการวิจัยพบว่า ยิปซัมทำให้พืชที่ใช้ทดลองมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และยังช่วยให้รากข้าวโพดและอ้อยเติบโตในดินชั้นล่างได้ดีกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้พืชทนแล้งได้ดี รวมไปถึงสามารถมาแก้ปัญหาของดินและปรับปรุงดินทำให้ดินมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงขยายผลต่อไปยังเกษตรชุมชนใน อ.แม่เมาะ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ถึงประโยชน์และอัตราส่วนการใช้ยิปซัมกับพืชในแปลงเกษตรโดยทีมงานวิจัย ม.แม่โจ้ และให้เกษตรกรนำยิปซัมไปปรับใช้กับแปลงเกษตรของตัวเอง พร้อมคอยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จจากงานวิจัยของ กฟผ.แม่เมาะ ที่มุ่งพัฒนาคุณชีวิตของเกษตรกรและชุมชนผ่านวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

          ☎️ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน โทร 054-256-093 หรือแผนกวัตถุพลอยได้ โทร 054-252-270

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย