ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมออกบูธ ในโครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะพบประชาชน

          วันนี้ (18 กันยายน 2563) กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมออกนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดความรู้ตามแนวชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมนวดตอกเส้นในโครงการเทศบาลพบประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ณ ศาลาวัดบ้านปงชัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนในด้านต่างๆ

          #กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย