ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ❤️❤️❤️ สุดอบอุ่น เหมืองแม่เมาะ จัดงาน “ส่งพี่กลับบ้าน ปี 63” สดุดี 112 ผู้ปฏิบัติงาน ฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนภารกิจ กฟผ. ❤️❤️❤️

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้จัดงาน “ส่งพี่กลับบ้าน ประจำปี 2563” โดยมี คณะผู้บริหารสายงานเชื้อเพลิง นำโดย นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เหมืองแม่เมาะ ที่เกษียณอายุ ปี 2563 และผู้ปฏิบัติงานปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

          โดยกิจกรรมเริ่มจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งพระพุทธเกษมุนี (หลวงพ่อใหญ่) , ศาลพระภูมิเทวาชัยมงคลและศาลพ่อปู่ทั้ง 5 องค์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จากนั้นเริ่มงานส่งพี่กลับบ้าน โดยเริ่มจากผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาเกาะลอยเหมืองแม่เมาะ ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้จัดตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามด้วยบรรยากาศแบบล้านนา สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ก่อนจบงานผู้เกษียณทั้งหมดได้ร่วมลอดซุ้มธงเกียรติยศ โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะตั้งแถวมอบช่อดอกไม้ พร้อมกับร้องเพลงชาวเหมืองลิกไนต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

          นายธวัชชัย เปิดเผยว่า การจัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุทุกท่าน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติงานของ กฟผ. ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยทุกคนต่างรู้สึกเสียดายที่องค์กรของเราจะต้องเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานและ กฟผ. ได้อีกมาก เนื่องจากทุกคนได้สั่งสมทั้งความรู้ และประสบการณ์อันมีคุณค่าต่อการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร กฟผ. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง กฟผ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ร่วมพัฒนา กฟผ. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง มาจนถึงวันนี้ สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

          ขณะที่ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) กล่าวว่า งานส่งพี่กลับบ้าน เหมืองแม่เมาะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณ และเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน นำมาซึ่งความสำเร็จอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ กฟผ. สังคม และประเทศชาติ คุณงามความดีทั้งหลายที่ทุกท่านได้กระทำไว้ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน จะยังอยู่ในความทรงจำตลอดไป

          สำหรับปีนี้ มีผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะครบเกษียณอายุ จำนวน 112 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ 5 คน , ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ 82 คน , ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ 14 คน รวมถึง หน่วยงานซึ่งฝากสายการบังคับบัญชาไว้กับฝ่าย อบม. อีกจำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ 2 คน , ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 คน , ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 6 คน และหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงินภูมิภาค อีกจำนวน 2 คน ข่าวจาก:แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ 🥰🥰🥰

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย