Print

          ⚡ ก่อนที่ถ่านหินจะถูกส่งเข้าไปยังโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ทุกคนได้ใช้ จะต้องผ่านกระบวนการโม่ถ่านหินเสียก่อน และในกระบวนการนี้เองที่มีโอกาสที่เศษโลหะจะปนเข้ามากับถ่านหิน ซึ่งโลหะเหล่านี้มักสร้างความเสียหายให้กับสายพานลำเลียง

          🔎 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อพบโลหะในสายพานสายพานจะหยุดการทำงาน เพื่อนำโลหะออก ซึ่งใช้เวลาถึง 15-20 นาที ที่ไม่เพียงทำให้เสียเวลาแล้ว ยังเป็นการเสียโอกาสในการผลิตถ่านหินด้วย

          🕹 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เหมืองแม่เมาะจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า “Magic MTD” ที่ช่วยลดการทำงานลงเหลือเพียง 3 นาที โดยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถกวาดเอาถ่านที่มีเศษโลหะออกได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยคนเข้าไปในการแก้ไขปัญหา

          📌 ตามไปดูนวัตกรรมอุปกรณ์เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพาน ใน EGAT Think พร้อมกัน!