ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กลุ่มอาชีพใน อ.แม่เมาะ ให้ความสนใจรับฟังแนวทางการร่วมโครงการงานวิจัยพัฒนาทักษะผู้ประกอบการของ กฟผ.แม่เมาะ และ STeP

          เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้เข้ารับฟังแนวทางการร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) โดยมี อ.ใจรัตน์ จตุรภัทรพร จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มอาชีพได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปัญหา อุปสรรคในการทำธุรกิจ ศึกษาความต้องการด้านการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการเวิร์คช็อปต่อไป

          สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเฟ้นหากลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ โดยในวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2563 จะมีการเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน โทร.0-5425-6073

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย