ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับเหตุวินาศกรรม อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2563 🚒🚒

          วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จัดซ้อมแผนรองรับเหตุวินาศกรรม อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (ระดับ 3) จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อำเภอแม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หน่วยกู้ภัยอำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

          โดยสมมุติเหตุการณ์ว่ามีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์ก่อวินาศกรรม ทำให้เกิดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารผลิตน้ำหินปูน ของระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 1 (อาคาร MCC Ball Mill FGD 4-7) เมื่อเวลา 09.44 น. หน่วยงานภายในไม่สามารถระงับเพลิงได้ จึงประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ในเวลา 10.56 น.

          ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานใกล้เคียงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์จริง โดยมีการตั้งศูนย์สื่อสารภาวะวิกฤตผ่านทาง VDO Conference ไปยังศูนย์จัดการภาวะวิกฤตสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สำนักกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อสารไปยังประชาชน และสื่อมวลชนอีกด้วย

1

2

3

4

5

6

7

8

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย