ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ซ่อมแซมสะพานเหล็กบ้านวังน้ำต้องที่ชำรุดจากน้ำป่าไหลหลาก 🧑‍🔧

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นำโดย นายสมพงษ์ รุ่งเรืองไพศาล วิศวกรระดับ 9 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 3 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาในสังกัด จำนวน 25 คน ร่วมซ่อมแซมราวสะพานเหล็ก ณ บ้านวังน้ำต้อง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคมที่ผ่านมา

          เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้นำวัสดุเหลือใช้จากงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนนำผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานเชื่อมตัดเหล็กมาซ่อมแซมโครงสร้างของสะพานข้ามแม่น้ำที่ชำรุดให้กลับมามีสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

1

2

3

4

5

6

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย