ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนใน อ.แม่เมาะ ต่อเนื่องปีที่ 2 💛

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ส่งมอบเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร มีนายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และนายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือ ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหิน โดยเศษหินดังกล่าวจะนำไปใช้ซ่อมแซมถนน ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนจางเหนือ

          สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 และในปี 2563 ได้บริจาคเศษหินชุดแรกจำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย