ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          คณะกรรมการตรวจประเมินบ้านพักโฮมสเตย์ เข้าประเมินและรับรองมาตรฐาน การบริการบ้านพักโฮมสเตย์เมาะหลวง 🏡🏡

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) ณ โฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายก่อเกื้อ พรหมกสิกร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้แทนจากเทศบาลตำบลแม่เมาะ หน่วยงานพัฒนาชุมชน อ.แม่เมาะ และสมาชิกชมรมท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากหลายภาคส่วน อาทิ กรมการท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินและรับรองคุณภาพด้านการบริการบ้านพักโฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ ให้ได้มาตรฐาน และมีความพร้อมรับรองนักท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมให้ข้อมูล และมีส่วนช่วยในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของบ้านพักโฮมสเตย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย