ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ จัดสอบคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการ “พลังงานร่วมใจสร้างงาน พัฒนาชุมชน” จำนวน 134 อัตรา 🙍‍♀️🙍‍♂️

          วันนี้ (18 พ.ย. 63) นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะประธานกรรมการทดสอบข้อเขียน ตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่ผู้สอบคัดเลือก ในโครงการ “พลังงานร่วมใจสร้างงาน พัฒนาชุมชน” ณ หอประชุมโภชนาคาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐ โดยเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ในวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. มีชื่อตนเอง หรือบิดามารดาอยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ อ.แม่เมาะไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 134 อัตรา โดยมีระยะการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2564

          สำหรับการสอบครั้งนี้มีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าสอบจำนวน 192 คน ซึ่งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ http://maemoh.egat.com/hellomaemoh และจะทำการสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ

          โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประมาณต้นเดือนธันวาคม 2563

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย