ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ เริ่มปิดซ่อมคลองส่งน้ำแม่จาง 11 ม.ค. 2564💦🚜🚜

          จากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้วางแผนและกำหนดมาตรการสำหรับรองรับและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า และส่งต่อไปยังชุมชนโดยรอบ

          ทั้งนี้ การปิดซ่อมคลองส่งน้ำแม่จางที่มีอายุใช้งานมากว่า 38 ปี เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดการสูญเสียน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยไม่จำเป็น ซึ่งในเดือนธันวาคม 2563 ทีมงานกองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ลงพื้นที่สำรวจจุดแตกร้าวตลอดคลองส่งน้ำ พบจุดแตกร้าวกว่า 1,800 จุด

          กฟผ.แม่เมาะ จึงกำหนดปิดซ่อมส่วนต้นคลองในเดือนมกราคม 2564 ได้แก่วันที่ 11-12 มกราคม, 18-19 มกราคม และ 25-26 มกราคม และจะปิดซ่อมเป็นช่วงๆ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2564

          กฟผ.แม่เมาะ งัดมาตรการแบบ 360 องศา ฝ่าวิกฤตภัยแล้งที่จะมาถึงนี้

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย