ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะยกระดับมาตรการ ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานจากที่บ้าน ลดความเสี่ยงโควิด-19 😷🦠

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เริ่มปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย ตามมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยตั้งเป้าให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถทำงานจากที่บ้านได้ โดยไม่ให้เกิดกระทบต่อระบบการผลิตไฟฟ้า ลดความแออัดและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย