ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มมาตรการคัดกรองพนักงานขับรถเถ้าลอยก่อนเข้ารับวัตถุพลอยได้และการเข้าพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 🚚🚚🚚

          นอกเหนือจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบการภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้ว การดำเนินการควบคุมและป้องกันสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวกับวัตถุพลอยได้อย่างเถ้าลอยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ความสำคัญ โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกที่เข้ารับวัตถุพลอยได้ ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

          🔸ให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างเคร่งครัด
          🔹ทำความสะอาด กั้นพื้นที่ สถานที่ทำงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ อาคารลงทะเบียนวัตถุพลอยได้ อาคารห้องเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เช่น กั้นพื้นที่จุดลงทะเบียน และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
          🔸 จัดพื้นที่คัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่องานกับแผนกวัตถุพลอยได้ รวมถึงพนักงานขับรถบรรทุกเถ้าลอยทุกคน โดยหากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย จะแจ้งให้ไปพบแพทย์และให้งดติดต่อเข้ารับเถ้าลอย
          🔹ให้ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่เข้ามาติดต่องานกับแผนกวัตถุพลอยได้ เช่น การจองคิวลงทะเบียน การชั่งน้ำหนัก การทำบัตร เป็นต้น
          🔸 ห้ามบุคคลภายนอกที่ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ เข้าติดต่องานกับแผนกวัตถุพลอยได้โดยเด็ดขาด
          🔹ให้พนักงานขับรถบรรทุกหรือบุคคลภายนอกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ชุมชน แต่หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
          🔸 ในส่วนของโรงอาหารลานจอดรถบรรทุกเถ้าลอย ได้กำหนดพื้นที่ Social Distancing โดยจัดที่นั่งแบบโต๊ะเว้นโต๊ะ

          นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทรับซื้อเถ้าลอย ในการคัดกรองพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ อีกด้วย

1

2

7

3

4

5

6

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย