ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          7 กุมภาพันธ์ 2564 ครบรอบ 36 ปี พิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 🏭💛

          7 กุมภาพันธ์ 2528 ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่มีวันจางหาย ย้อนกลับไปเมื่อ 36 ปีที่แล้ว เมื่อชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีโอกาสรับเสด็จพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ถือเป็นวันแห่งจุดเริ่มต้นของแสงสว่าง ที่ทำให้คนไทยได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงมากว่า 3 ทศวรรษ

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ได้หยุดเดินเครื่องอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพื่อวางแผนบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 1 (MM-T1) มารับไม้ต่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 655 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ที่นำเทคโนโลยีอัลตราซุปเปอร์คริติคอล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาใช้ในกระบวนการผลิต ลดการใช้ถ่านหินลง 24% ลดการใช้น้ำลงถึง 49% นอกจากนี้ MM-T1 ยังมีระบบลดการปล่อยมลสารให้น้อยยิ่งกว่าเดิม โดยสามารถกำจัดฝุ่นได้ถึง 99.98% กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 98.94% ซึ่งสามารถควบคุมค่าการปล่อยมลสารทุกประเภทได้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษอีกด้วย
#โรงไฟฟ้าแม่เมาะ #กฟผแม่เมาะ

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย