ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าเชิงรุกป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

          นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-1 ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้ทำแผนป้องกันและระงับไฟป่า โดยเตรียมการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งการจำแนกพื้นที่เสี่ยง โดยแบ่งเป็น พื้นที่ความเสี่ยงสูง ได้แก่ บริเวณรอยต่อระหว่างป่าธรรมชาติกับพื้นที่ฟื้นฟู , พื้นที่ฟื้นฟูที่มีคนเข้ามาหาของป่า พื้นที่ที่มีกองขยะ และพื้นที่ความเสี่ยงน้อย ได้แก่ บริเวณพื้นที่ บ่อเหมืองที่มีการทำงาน , พื้นที่ป่าปลูกใหม่ และพื้นที่บริเวณอาคารและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนั้น ยังได้ทำแนวและบำรุงรักษาแนวป้องกันไฟป่าด้วยเครื่องจักร ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร รวมทั้งแรงงานคน ครอบคลุมบริเวณที่ทิ้งดินทั้งหมดรวมถึงพื้นที่ที่ กฟผ. ขออนุญาตขอประทานบัตร ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายน 2564

          นอกจากนี้ ยังได้จัดทีมเฝ้าระวังลาดตระเวนและระงับไฟป่าจำนวน 5 ทีม ทีมละ 2 คน ออกตรวจตราพื้นที่ โดยใช้รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ถังดับเพลิงประจำกาย ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 100,000 ไร่ เส้นทางการลาดตระเวนประมาณ 250 กิโลเมตร รวมถึง การจัดเตรียมทีมงานเฝ้าระวังป้องกันภัยและผจญเพลิงไว้อีกจำนวน 15 คน พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 3 คัน รถเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงจำนวน 5 ชุด รถบรรทุกน้ำสนับสนุนรถดับเพลิงอีกจำนวน 6 คัน และถังดับเพลิงสะพายหลัง จำนวน 11 ถัง

          “กฟผ.แม่เมาะ ได้มีการรับซื้อปุ๋ยหมักจากเศษพืชทางการเกษตรจากชาวบ้านพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อช่วยลดเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้อีกทางหนึ่งด้วย” นายสุชาติ กล่าว

          นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของการสนับสนุนหน่วยงานราชการกรณีเกิดไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และบริเวณใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้งนั้น กฟผ.แม่เมาะ ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรและทีมงานสนับสนุนไว้คอยให้ความช่วยเหลือระยะทางรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร จากพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะเมื่อได้รับการร้องขอ ยกเว้นได้รับการสั่งการเป็นพิเศษนอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย