ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ. ส่งมอบตู้แรงดันลบและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เสริมทัพ รพ.แม่ใจ จ.พะเยา สู้โควิด-19

          วันนี้ 19 มีนาคม 2564 นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน ส่งมอบตู้แรงดันลบและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่ใจ จ.พะเยา โดยมี นายแพทย์สุรพจน์ มูลยะเทพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

          โดยอุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย ตู้แรงดันลบจำนวน 1 ตู้ , หน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 300 ชิ้น , หน้ากากอนามัย จำนวน 300 ชิ้น , ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 20 ชุด , หมวกทางการแพทย์ จำนวน 300 ชิ้น , ถุงมือทางการแพทย์จำนวน 800 ชิ้น , เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 10 ถุง นอกจากนั้นยังมีเสาเหยียบกดเจล จำนวน 3 ชุด

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติหน้าที่ และต้องอาศัยความเสียสละเป็นอย่างมาก โดยมีอุปกรณ์ดังกล่าวใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยง ทั้งนี้ กฟผ. หวังว่า นวัตกรรมตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ และเวชภัณฑ์ต่างๆ จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป

1

2

3

4

5

6

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย