ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการ จ.ลำปาง มอบสิ่งของจำเป็นส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 สู่ชุมชน อ.แม่เมาะ และ อ.แจ้ห่ม 👨‍👦‍👦💛

          วันที่ 17 เมษายน 2564 นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

          โดยนำถุงยังชีพ เจลอนามัยและหน้ากากอนามัยมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งฮ้าง และ บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, บ้านทุ่งเลางาม และ บ้านสบจาง ต.นาสัก, บ้านนาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายประสิทธิ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นายศรีมา แก้วรวม กำนันตำบลนาสัก และนายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และประชาชนในพื้นที่เป็นผู้รับมอบ

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย