ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ มอบสิ่งของจำเป็นส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 สู่ชุมชน ต.จางเหนือ และ ต.นาสัก 👨‍👦‍👦💛🏭

          วันที่ 26 เมษายน 2564 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสงกรานต์ ราษฎร์พิทักษ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำถุงยังชีพ เจลอนามัยและหน้ากากอนามัยมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.จางเหนือ และ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

          โดยได้มอบสิ่งของจำเป็นให้แต่ละชุมชนดังนี้
💛 บ้านนาแช่ ต.จางเหนือ หน้ากากอนามัย 10 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 50 ขวด น้ำดื่ม 30 แพ็ค ถุงยังชีพ 165 ชุด

💛 บ้านนาสันติราษฏร์ ต.จางเหนือ หน้ากากอนามัย 5 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 30 ขวด น้ำดื่ม 10 แพ็ค ถุงยังชีพ 34 ชุด

💛 บ้านจางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ หน้ากากอนามัย 5 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 30 ขวด น้ำดื่ม 10 แพ็ค

💛 บ้านกอรวก ต.จางเหนือ หน้ากากอนามัย 5 กล่อง เจลแอลกฮอล์ 30 ขวด น้ำดื่ม 10 แพ็ค

💛 บ้านสบจาง ต.นาสัก หน้ากากอนามัย 10 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 50 ขวด น้ำดื่ม 30 แพ็ค ถุงยังชีพ 154 ชุด

💛 บ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก หน้ากากอนามัย 10 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 50 ขวด น้ำดื่ม 30 แพ็ค ถุงยังชีพ 91 ชุด

          โดยมี นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือ นางพรรณวิไล จันทร์วงค์ ผู้ใหญ่บ้านสบจาง และนายเมธี มะโนปิน ผู้ใหญ่บ้านทุ่งเลางาม ตำบลนาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่าย เยียวยาให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต #EGATforALL

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย