ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.เสริมมาตรการคัดกรองโควิด-19 สำหรับรถขนส่งและรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ก่อนเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง 🚛🚚🏭

          นอกเหนือจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างของ กฟผ.แม่เมาะ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานในพื้นที่แล้ว บริษัทขนส่งสินค้าและพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอย (เถ้าลอย) ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องประสานงานกับ กฟผ. และมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่

          ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำปางเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ กฟผ. จึงออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อคุมเข้มบริษัทขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกเถ้าลอยที่ต้องเข้ามาภายในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยให้ดำเนินการดังนี้

🚚 ก่อนเดินทางเข้ามาใน จ.ลำปาง
🔸บริษัทคู่ค้าของ กฟผ. ต้องตรวจคัดกรองพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ (เถ้าลอย) หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น ท้องเสีย ให้งดปฏิบัติงาน และต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ให้หายเป็นปกติก่อนเดินทางเข้ามาใน จ.ลำปาง

🔹ให้ทำความสะอาดรถบรรทุกวัตถุพลอยได้โดยใช้น้ำยาที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเกิน 70% ณ บริเวณพื้นผิวสัมผัส เช่น ที่จับประตู เบาะนั่ง พวงมาลัย เป็นต้น

🔸ระหว่างเดินทางต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง ระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา (M-Mask wearing) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นเกิน 70% เพื่อล้างมือและล้างมือบ่อยๆ (H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหูมิร่างกาย (T-Temperature) ตรวจหาเชื้อเฉพาะกรณี (T-Testing) และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ (A-Application)

🚛 เมื่อเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานวัตถุพลอยได้เพื่อดำเนินการตามมาตรการดังนี้
🔹ลงทะเบียนแอปพลิเคชันลำปางชนะ คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และกรอกแบบประเมินความเสี่ยงส่ง ให้เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าเขตพื้นที่ชั้นในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

🔸หากพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้มีความประสงค์ที่จะพักอาศัย ณ บริเวณลานจอดรถบรรทุก วัตถุพลอยได้ขอความร่วมมือให้พักอาศัยและทำกิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น

🔹งดการเข้าพื้นที่ชุมชนในเขต อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดย กฟผ. ได้จัดร้านอาหารให้บริการ ณ บริเวณลานจอดรถบรรทุกวัตถุพลอย เพื่อรองรับการพักแรมดังกล่าว

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต #โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย