ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเงินสนับสนุนจาก “กลุ่ม กฟผ.” ให้ 4 โรงพยาบาล จ.ลำปาง สู้ภัยโควิด-19

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ยังคงวิกฤตในหลายพื้นที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ประกอบด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ระดมงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 81 ล้านบาท ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ทีมแพทย์ได้มีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอกับผู้ป่วย และมีความปลอดภัย

          ในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมจำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) สำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลลำปาง , โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี , โรงพยาบาลเกาะคา และโรงพยาบาลแม่เมาะ

          โดยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ กฟผ.แม่เมาะ นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) , นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบเงินสนับสนุนและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมี พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 (ผบ.มทบ.32) , พ.อ.อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร มทบ.32 ร่วมรับมอบ

          สำหรับอีก 3 โรงพยาบาล กฟผ.แม่เมาะ จะทยอยมอบเงินสนับสนุนให้เร็วที่สุด เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยชีวิต ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 ของประเทศไทย หวังให้ทีมแพทย์ทำงานได้อย่างคล่องตัว และมีความปลอดภัย

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย